Vòng quay Ma Quái Halloween 20K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tên Thời Gian Kim Cương
Eijsjshsshs 51 giây trước 100 Kim Cương
Giang 2 phút trước 250 Kim Cương
Quyetnguyen 3 phút trước Ma Quái 22 Kim Cương
Ngoc2009 4 phút trước 6.999 Kim Cương
Nguyễn Trang 4 phút trước 250 Kim Cương
Anh Bmt Hoàng 7 phút trước 1000 Kim Cương
Đạt Trick 8 phút trước 350 Kim Cương
Naomy Tran 9 phút trước Ma Quái 22 Kim Cương
Kien Thao 10 phút trước 250 Kim Cương
Minh Đức 11 phút trước 350 Kim Cương