VÒNG QUAY HEADSHOT

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Tấn Lê 5000 Kim Cương 25 giây trước
Tấn Lê 500 Kim Cương 36 giây trước
Tấn Lê 1000 Kim Cương 24 giây trước
Bo Bánh Bèo 1000 Kim Cương 6 phút trước
Nga Nga Tân 1000 Kim Cương 7 phút trước
Nga Nga Tân Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 7 phút trước
Trường Giang Suýt Trúng Headshot Nhận Kim Cương Ngẫu Nhiên 7 phút trước
Trường Giang 500 Kim Cương 8 phút trước
Đoan Trang 1000 Kim Cương 9 phút trước
Brontokhan 1000 Kim Cương 10 phút trước
Gomiu3009 1000 Kim Cương 11 phút trước
Gomiu3009 1000 Kim Cương 11 phút trước
Huỳnh Hiếu 9999 Kim Cương 13 phút trước
Huỳnh Hiếu 500 Kim Cương 13 phút trước
つかさち ゃん 500 Kim Cương 15 phút trước