Vòng Quay Long Tộc

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Lượt Quay Gần Đây

Tên Phần thưởng Thời Gian
Công Hiếu 3000 Kim Cương 51 giây trước
Trần Dũng 7000 Kim Cương 3 phút trước
Mlp0 250 Kim Cương 8 phút trước
Ho An Phuoc Ho 20 Kim Cương 9 phút trước
Duongs Dinh 3000 Kim Cương 9 phút trước
Duongs Dinh 1000 Kim Cương 9 phút trước
Ân Thiên 3000 Kim Cương 13 phút trước
Trần Cường Phú Gia 3000 Kim Cương 14 phút trước
Be Cun 1000 Kim Cương 16 phút trước
Nguyễn Việt 350 Kim Cương 17 phút trước
Nguyễn Việt 250 Kim Cương 17 phút trước
Vinh Lâm 250 Kim Cương 18 phút trước
Vinh Lâm 350 Kim Cương 19 phút trước
Vũ Ngô 1000 Kim Cương 19 phút trước
Vũ Ngô 350 Kim Cương 19 phút trước