Vòng Quay HalloWeen 20K

Play Center Play

Bạn còn 0 lượt quay.

Trong Hũ Có 110,890 Kim Cương


Lịch sử nổ hũ kim cương

Kim Cương Thời Gian Tên

LỊCH SỬ QUAY

Tên Thời Gian Kim Cương
Lamtrang 2 giờ trước 212 Kim Cương
Nguyễn Phương 3 giờ trước 5000 Kim Cương
Nguyễn Thị Thủy 5 giờ trước 9999 kim cương
Trường Bùi 5 giờ trước 4500 Kim Cương
Phunggianghuy@ gamei.com 6 giờ trước 9999 kim cương
Trí Nguyễn 7 giờ trước 9999 kim cương
Thi Truc Vy Nguyen 8 giờ trước Cho Kẹo 22 Kim Cương
Bình Thái 8 giờ trước 212 Kim Cương
Lạc Trôi 11 giờ trước 2000 Kim Cương
Dat Bui 13 giờ trước 4500 Kim Cương
Đặng Hường 14 giờ trước 2000 Kim Cương
Phạm Minh 14 giờ trước 4500 Kim Cương
Trần Nguyên 15 giờ trước 70 Kim Cương
Nguyễn Kim Ngân 15 giờ trước 70 Kim Cương
Hoàngg Linhh 16 giờ trước 95 Kim Cương