THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253798

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253798
Liên Quân
GIÁ NICK: 900,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 59

Trang Phục 46

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253798