THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253789

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253789
Liên Quân
GIÁ NICK: 80,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 34

Trang Phục 9

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253789