THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253799

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253799
Liên Quân
GIÁ NICK: 440,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 68

Trang Phục 68

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253799