THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253802

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253802
Liên Quân
GIÁ NICK: 350,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 65

Trang Phục 52

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253802