THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253801

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253801
Liên Quân
GIÁ NICK: 340,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 62

Trang Phục 43

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253801