THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253634

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253634
Liên Quân
GIÁ NICK: 300,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 42

Trang Phục 12

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253634