THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253804

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253804
Liên Quân
GIÁ NICK: 290,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 56

Trang Phục 35

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253804