THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253812

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253812
Liên Quân
GIÁ NICK: 270,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 50

Trang Phục 46

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253812