THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253800

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253800
Liên Quân
GIÁ NICK: 270,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 51

Trang Phục 46

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253800