THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253807

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253807
Liên Quân
GIÁ NICK: 250,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 46

Trang Phục 35

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253807