THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253640

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253640
Liên Quân
GIÁ NICK: 250,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 56

Trang Phục 31

Bậc Ngọc 87

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253640