THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253637

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253637
Liên Quân
GIÁ NICK: 220,000 VNĐ


Rank B.Kim

Số Tướng 45

Trang Phục 21

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253637