THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253805

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253805
Liên Quân
GIÁ NICK: 200,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 41

Trang Phục 20

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253805