THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253788

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253788
Liên Quân
GIÁ NICK: 180,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 46

Trang Phục 18

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253788