THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253810

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253810
Liên Quân
GIÁ NICK: 170,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 41

Trang Phục 19

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253810