THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253639

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253639
Liên Quân
GIÁ NICK: 170,000 VNĐ


Rank K.Cương

Số Tướng 43

Trang Phục 20

Bậc Ngọc 80

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253639