THÔNG TIN TÀI KHOẢN #253638

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#253638
Liên Quân
GIÁ NICK: 170,000 VNĐ


Rank C.Thủ

Số Tướng 42

Trang Phục 14

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #253638